عادل فردوسی پور 20 سال قبل

3,646

آن زمان ناشناخته بود . در مسابقه مرحوم منوچهر نوزری شرکت کرده بود

simava
simava 20 دنبال کننده