دیرین دیرین - سر تو گوشی

37,687
در هنگام صحبت دیگران سرمان را توی گوشی کنیم و اهمیت ندهیم. #بدآموزی
دیرین دیرین DirinDirin 49.8 هزار دنبال کننده
pixel