دکلمه ترجمه شعری از شارل بودلر به زبان اسپرانتو

474

شارل پی یر بودلر، شاعر و نویسندهٔ فرانسوی و از مطرح ترین ادیبان مکتب سمبولیسم می باشد. ترجمه اسپرانتو شعری از وی توسط گاستون وارینگین (Gaston Waringhien)، ریاست سابق آکادمی اسپرانتو.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده