واقعه خوانی ۱۰- شعرخوانی دکتر غلامرضا کافی در هوای اربعین

4
واقعه خوانی ۱۰ شعرخوانی دکتر غلامرضا کافی در هوای اربعین محرم الحرام ۱۳۹۹ هجری شمسی واحد هنرهای تصویری- آفرینش های ادبی حوزه هنری استان فارس
pixel