خلاصه مسابقه نسکار میشیگان 2019

100

موتور اسپورت ایران - خلاصه مسابقه نسکار کازینو 400 در پیست بین المللی میشیگان، رتبه اول برای جویی لوگانو