معرفی جزئیات ساختمان امپایر استیت

1,740
امپایر استیت در میانه قرن بیستم تا سال ها بلندترین ساختمان جهان بود و هنوز یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری نیویورک محسوب می شود.
pixel