بازدید وزرای فناوری اطلاعات سه کشور عراق، ارمنستان و قطر از کارخانه نوآوری آزادی

388

دیدار وزرای فناوری اطلاعات سه کشور عراق، ارمنستان و قطر از کارخانه نوآوری آزادی با معاون علمی و فناوری رییس جمهور | چهارشنبه 26 تیر 1398