مستند آمریکایی جنجالی از دونالد ترامپ

428

مستند "Fahrenheit 11/9" جدیدترین اثر مایکل مور، یک نگاه تحریک آمیز و همچنین کمدی را نسبت به زمانی که ما در حال حاضر در آن زندگی می‌کنیم، نشان می‌دهد. این فیلم، دو مورد از مهم‌ترین سوالاتی را که در دوران ریاست جمهور دونالد ترامپ به وجود آمده، بررسی می‌کند، ما چگونه به اینجا رسیدیم؟ چگونه می‌توانیم از اینجا خارج شویم؟ http://cmmt.ir/59T