تفکر سیکلی: از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود

4,955
در این ویدیو ابتدا از مثال های متنوع در علوم مختلف برای فهم تفکر سیکلی استفاده شده است. در ادامه کار به منظور تقویت دید انتقادی در موضوعات مختلف این تفکر به چالش کشیده شده است. در انتها به ارائه مفهوم حکمت پرداخته شده است. خلقت در تفکر سیکلی سوالی که با دیدن این ویدیو در انتها هرکسی با تفکر میبایست خودش به پاسخ آن دست پیدا کند.
pixel