شهید سلامت، علیمراد مرادی پرستار جانباخته بیمارستان گاندی مبتلا به کرونا

739
بزرگداشت و بدرقه پیکر مطهر شهید سلامت جناب آقای علیمراد مرادی توسط هیئت مدیره و پرسنل بیمارستان گاندی
pixel