فدک؛ معنایی فراتر از یک وسیله حمل و نقل

17,677
ما در ایران، قلب خاورمیانه، محل اتصال شرق و غرب عالم هستیم و تکنولوژی روز دنیا را با هنر و مهمان نوازی ایرانی ادغام کرده ایم.
بهت
%80
کارگردان: عباس رافعی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
بهت
pixel