فدک؛ معنایی فراتر از یک وسیله حمل و نقل

18,565
ما در ایران، قلب خاورمیانه، محل اتصال شرق و غرب عالم هستیم و تکنولوژی روز دنیا را با هنر و مهمان نوازی ایرانی ادغام کرده ایم.
pixel