واترجت صنعتی - شستشوی تجهیزات و سطوح مختلف با کارواش صنعتی

416
با استفاده از دستگاه واترجت صنعتی می توان سطوح مختلف با آلودگی های سطحی و عمیق را به خوبی شستشو نمود. واترجت ها دارای فشار کاری مختلف هستند که متناسب با محیط و نوع سطح باید یه مدل انتخاب گردد. شرکت ابراهیم 87184-021 http://www.ebrahim.ir/cat/6-WaterJet-Water_Pressure_Washers
pixel