ماده شیری که بچه گوزنی را به فرزندی گرفت

4,853
امری باورنکردنی اتفاق افتاد، خبری بی نظیر منتشر شد که ماده شیری در منطقۀ محافظت شده ای در کنیا نه تنها کره گوزنی را شکار نکرده بلکه خودش هم از او محافظت می کند. // روزها به هفته ها تبدیل شد، کامنیاک کمتر تمایلات یک شکارچی را از خودش نشان میداد تا بتواند بیشتر با کره گوزن ارتباط برقرار کند و این دو هیچ تمایلی برای جدا شدن از هم نشان نمی دادند...
عامر هاشمی 48 دنبال کننده
pixel