کالج کارآفرینی تیوان 3

201

کالج کارآفرینی تیوان با هدف آموزش مبانی کسب و کار به افراد علاقه مند راه اندازی شده که در آن علاوه بر آموزش، به تمرین آموخته ها در قالب یک ایده می پردازیم و در نهایت آن ایده را برای داوران و مربیان این دوره ارائه می دهیم. هدف از این دوره آموزشی تمرین عملی ایجاد یک کسب و کار با منتورها و مربیان مطرح این حوزه قبل از اجرای آن است تا احتمال خطای تیم و شانس موفقیت نیز افزایش پیدا کند.