اهمیت بهداشت روان از زبان شبکه TED

36
برقراری تعادل بین فعالیت های زندگی بهداشت روان با شناخت، رفتار و سلامتی احساسی ما در ارتباط است. این مسئله درباره چگونگی فکر، احساس و رفتار کردن ما است ️️️ بهداشت روان می تواند زندگی روزانه، انتخاب هایی که برای زندگی خود انجام می دهیم، روابط و حتی سلامت جسمی ما را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین برخورداری از آن، ما را در کشف توانایی های خود توانمند می‌کند بهداشت روان شامل توانایی فرد برای لذت بردن از زندگی و برقراری تعادل بین فعالیت های زندگی و تلاش برای دستیابی به انعطاف پذیری شناختی است
pixel