بزماهی قرمز: Mullus barbatus

9

بزماهی قرمز (Mullus barbatus)، از ماهیان غیربومی و وارداتی به دریای خزر است که در گزارش محققینی مثل پروفسور برایان کُد به اشاره شده است. حداکثر طول استاندارد آن 33.2 و میانگین رایج طول استاندارد 20 سانتیمتر است و وزن آن تا 680 گرم می‌رسد. ◄ اطلاعات بیشتر: /species/caspiansea/Mullus-barbatus.html