جلسه دوم | آخرین آمادگی برای ظهور؛ اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه

2,765

جلسه دوم از مبحث "آخرین آمادگی برای ظهور؛ اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه" | محرم98

علیرضا پناهیان
علیرضا پناهیان 5 هزار دنبال کننده
پشتیبان ولایت فقیه باشیم تا آسیبی به این مملکت نرسد

پشتیبان ولایت فقیه باشیم تا آسیبی به این مملکت نرسد

2 ماه پیش
جان مادرت حاجی این ولوم صداتو ببر بالا اه
پشتیبان ولایت فقیه باشیم تا آسیبی به این مملکت نرسد

پشتیبان ولایت فقیه باشیم تا آسیبی به این مملکت نرسد

2 ماه پیش
سلام حاجی صدات ضعیفه تو را خدا تنظیمش کن صدا ولومش بیشتر باشه ممنونم