جزء دوم قرآن قاری ابوبکر شاطری. جز دوم قران.به مناسبت ماه رمضان

971

جزء دوم قرآن قاری ابوبکر شاطری - ان شاءالله به مرور سی جز قرآن ارائه خواهد شد . با عضویت درکانال هر روز مطالب جدید دریافت کنید