دوره فیزیک دهم (فشار)(قسمت 3)

249

دوره فیزیک دهم (فشار) (قسمت 3) در کلاس آنلاین استاد خانم سلطانخواه دبیرستان غیردولتی فرزانگان اندیشه

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel