بدل خواننده مشهور آمریکایی در رم

748

یک هنرمند ایتالیایی در میدان ناونا در رم، خود را به شکل مایکل جکسون درآورده و تلاش می کند تا مثل او هنرنمایی کند.