فرهنگ غدیر | روز معطر بودن

454
روضه نیوز
روضه نیوز 1.1 هزاردنبال‌ کننده

برای بزرگداشت «بزرگترین عید مسلمانان» آدابی ذکر شده که فرهنگ غدیر در پی تبیین آنهاست...

روضه نیوز
روضه نیوز 1.1 هزار دنبال کننده