شبه هدف ها، دشمن زمان

9
⏪ همیشه سعی کن زمانت رو درست مدیریت کنی تا بتونی بهترین انتخاب رو داشته باشی ⬅️ اگر زندگی هدفمند نداشته باشی شبه هدف ها زندگی شمارو نابود می کنند پس اینو بدون شبه هدف ها دشمن زمان هستن. #ایمان_ارجمند_رادشبه
pixel