ریاضی نهم - شیب خط و عرض از مبدا 6 (فصل6 - درس2)

34
در ریاضی نهم با شیب خط و عرض از مبدا آشنا می‌شویم! (فصل ششم: خط و معادله های خطی - درس دوم: شیب خط و عرض از مبدا) - به ما سر بزنید:www.MaktabYar.org
pixel