اگه افراد فکر میکردن،اصلا نمیتونستن حرف بزنن

21
افراد معمولی بیشتر اوقات روز رو مشغول صحبت کردن در مورد چیزهایی هستن که هرگز نمیخوان براشون اتفاق بیوفته!همیشه هم در حال گوش دادن به ترانه هایی هستن که صحبت از رخ دادن اتفاقاتی هست که نمیخوان رخ بده! افراد موفق در مقابل ..... . 09113147886 . Www.instagram.com/hedayatmahmoudi.official
pixel