با چه نیتی بریم هیات؟ ( روایت امام صادق(ع) )

183

امام صادق (ع) به زراره که یکی از اصحاب خاص حضرت هستند می فرمایند که هرگاه خواستی به مجالس عزا حضرت اباعبدالله (ع) بری به این نیت برو ...