مستند بازار خوراکی ها با دوبله فارسی - وین

311

*** دانلود نسخه کامل و با کیفیت فقط در MNDL.ir *** در قلب وین، درست مانند جزیره ای که از زیر آب سربرآورده باشد، دنیایی کوچک از خوراکی ها هست: بازار موادغذایی «ناش مارکت». جمعیت زیادی از خریداران و بازدیدکنندگان از جلوی غرفه ها عبور می کنند و همگی مجذوب بوی سوسیس ها و خیره در تماشای گوناگونی برگ های درختان، میوه ها، شلغم ها و قارچ ها می شوند. «ناش مارکت» شناخته شده ترین مرکز خوراکی در وین است.