آموزش سخنرانی و فن بیان- علی پیشدار

1,391
برگزاری دوره جامع آموزش سخنرانی وفن بیان در جزیره زیبای قشم با همکاری مجموعه آموزشی گنج نهان ایرانیان با مدیریت استاد علی پیشدار و مجموعه آموزشی کسب و کار جهانی کارآفرینان برتر قشم با مدیریت سرکار خانم مدنی در 4 اردیبشهت ماه 96
علی پیشدار 66 دنبال کننده
pixel