ریاضی هفتم - فصل هفتم(2) - جناب آقای مهندسیان - دبیرستان سلام فرجام

474
آموزش فصل هفتم ریاضی هفتم توسط جناب آقای مهندسیان دبیر حساب دبیرستان سلام فرجام
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
%94
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: یک ساعت و 3 دقیقه
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
pixel