کاتالوگ هوشمند آلفا

193

با نصب اپلیکیشن کاتالوگ وقعیت افزوده خانه هوشمند آلفا، از مطالعه یک کاتالوگ هوشمند لذت ببرید. جهت دریافت اپلیکیشن به آدرس سایت زیر مراجعه نمایید. http:\\hooshmandbms.ir جهت کسب اطلاعات بیشتر، از خانه هوشمند باما تماس بگیرید. 34232 _013