داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

سرانجام نافرجام دلار 4200 تومانی را تا سال ها فراموش نمی کنیم

119

سپهر فردوس زاد، مدیرعامل صنایع پلاستیک سپهر: افزایش چند برابری نرخ ارز، سهمیه های مواد اولیه و سرانجام نافرجام دلار 4200 تومانی در سال 97، رویدادهایی بودند که تا سال ها آن ها را فراموش نخواهیم کرد.

ویکی پلاست
ویکی پلاست 20 دنبال کننده