بروز استعدادها و توانمندیها با ارائه صحیح

61
پیام سلیمیان 14 دنبال‌ کننده

در این ویدئو در مورد اینکه به چه دلیل افراد به حداکثر توانمندی، کارایی و شهرت لازم نمی رسند صحبت شده است. یک نکته کلیدی وجود دارد که با رعایت آن می توانید توانمندیهای درونی تان را بروز دهید و از آن برای رشد خودتان استفاده کنید.

زنده
نوانمایش صورتهای تاریک
pixel