داغ های مجازی شبکه دو

393
مشخص نیست چه کسی به صداوسیما اجازه داده است با تمام وجود فعالیت فارسی در توئیتر صهیونیستی-سعودی را در بخش های خبری دنبال کند؟ و اساساً این سازمان تابع سیاست های چه کشوری است که تکلیف خود را توسعهٔ کور حوزهٔ نفوذ بدافزارهای صهیونیستی در کشور می داند؟
جهان با من برقص
%87
کارگردان: سروش صحت مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
جهان با من برقص
pixel