روانشناسان صنعتی سازمانی چگونه می توانند در بحث انگیزه کمک کنند؟-احمدرضا فتوت

150
الوبیز
الوبیز 137 دنبال‌ کننده

روانشناسان صنعتی سازمانی با طراحی الگوی انگیزشی برای سازمان با توجه به ساختار و فرهنگ سازمان می توانند به بهبود و افزایش انگیزه کمک کنند. این الگوها در سازمان لازم است که هر دو سال یکبار مورد بازنگری قرار گیرند چرا که شرایط با گذشت زمان، تغییر می کنند. نکته مهمی که در این باره باید به آن توجه داشت اشباع شدن عوامل انگیزشی مادی و اهمیت دادن بیشتر به عوامل انگیزشی معنوی است. توضیحات کامل را در این ویدئو ببینید.

الوبیز
الوبیز 137 دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…