مهتاب جامى "جنگ جهانی"

54
e1artgallery 11 دنبال‌ کننده
54 بازدید
اشتراک گذاری
مهتاب جامى جنگ جهانی سال هاست که درگیر جنگ هستیم. اطلاعی از روند بهبود یا فاجعه ی این جنگ نداریم اما بازتاب های آن را به خوبی متوجه شده ایم. گاهی بدون اطلاع به ارتشی ملحق شده ایم که اعتقادی به آن نداریم و گاه آگاهانه، به دلیل شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و... به زشتی های این جنگ، تن می دهیم. جو اجتماعی موجود، فردیت را به انزوا کشانده. فردی مستقل، قوی و عاری از آلودگی، در بستری خارج از اجتماع و جنگ رشد می کند و در صورت تمایل به شرکت در جامعه ی خویش، مورد اصابت گلوله ی بیگانگان قرار میگیرد. زیرا او ناشناخته است! Mahtab Jami World War We've been at the war for years. We do not know the process of recovery or the catastrophe of this war, but we have understood its reflections well. Sometimes we unknowingly join an army which we do not believe in, and sometimes we consciously succumb to the ugliness of this war due to geographical, cultural, economic and etc. The existing social atmosphere has braught individuality to isolation. An independent, strong, and pollution-free person grows up outside of society and war, and gets shot by outsiders if he/she wishes to participate in her/him own community; Because the person is unknown!
e1artgallery 11 دنبال کننده
pixel