درمان زخم دیابت؟بیماران دیابتی حتما ببینند؟دیابت درمان دارد؟پیشگیری کنترل و درما

96

درمان دیابت نوع 1 آقای محمدرضا کریم زاده که از قهوه های گانودرما تحت درمان زیرنظر کارشناس استفاده می کردن رو با هم میشنویم جهت مشاوره و ثبت سفارش با شماره 09303252173 تماس حاصل فرمایید.