صعود غیورانه پیرجهان به فینال 400 متر بامانع جهانی

550

مهدی پیرجهان با شکستن رکورد ملی 400 متر بامانع جوانان ایران به فینال مسابقات قهرمانی جوانان جهان (فنلاند 2018) صعود کرد.