دکتر پژمان معتمدی :نمایش زیبایی از ورزش همگانی نشان دادیم...

72

صحبت های دکتر پژمان معتمدی رئیس سازمان آمادگی جسمانی و روش های تمرینی در مورد همایش پیاده روی و فعالیت سازمان آمادگی جسمانی در حاشیه همایش پیاده روی در مجموعه ورزشی انقلاب

لحظه 905 دنبال کننده
pixel