دمو-جلسه ی 9 دوره آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی با لاراول

2,030
این یک دمو برای دوره ی آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی با لاراول 5.6 میباشد که مشابه فروشگاه اینترنتی بامیلو میباشد . تهیه و شرکت در این دوره ی آموزشی در دنیای آموزش مجازی :www.samenta.ir
pixel