طنز و استندآپ کمدی دونفره

420
شادی و هیجان در مجالس شما را تضمین می کنیم گروه نمایشی کاریزما اعتباری شگرف در مجالس شما دعوت از مجری ها ، شومن ها ، هنرمندان تقلیدصدا و موسیقی سنتی و هماهنگی اجرای هنرمندان مطرح و چهره های تلویزیونی 09338606732 09339636461
pixel