مراسم افتتحاییه مدیران خودرو شیراز زارع

604

مدیران خودرو شیراز زارع از زیر مجموعه نمایندگی های خودرویی شرکت بزرگ ارم خودرو عرفان واقع در شیراز روبروی پلیس راه پل فسا افتتاح گردید