بخشی از اجرای به یاد مشکاتیان ،آموزشگاه موسیقی چند مضراب

449
449 بازدید
اشتراک گذاری
بخشی از اجرای به یاد مشکاتیان به سرپرستی آرمین جوانبخت و آواز مجتبی عسگری یکم شهریور ۱۳۹۸ کرج سالن سیروس صابر
pixel