آغاز به کار خط تولید کارخانه شیر پاک قلعه گنج

231

خط تولید کارخانه شیر پاک قلعه گنج با حضور مهندس سعیدی کیا راه اندازی شد.

قلعه گنج
قلعه گنج 93 دنبال کننده