سوپرمارکت هایی که برای فروش بیشتر عضو خانواده بیار شدند

566

بیش از 300 سوپرمارکت تا الان عضو شبکه اجتماعی خرید سوپرمارکتی بیار شدند تا ویترین فروشگاهشون را آنلاین در دسترس مشتریانشون قرار بدهند و فروش خودشون را افزایش بدهند.