ایرباس A340-600 هواپیمایی ماهان در فرودگاه امام خمینی (ره) شبیه ساز پرواز

1,434

این تصاویر فوق العاده از شبیه ساز پرواز الماس دو و سایر افزونه ها توسط Fsharaji ضبط شده اند . ۰۹۳۹۶۰۴۴۹۴۹ و ۰۹۱۴۰۱۹۶۰۹۰ جهت مشاوره و ثبت سفارش www.fsharaji.ir

pixel