واکنش فعال ضد جنگ به تحریمها بر ضد ایران

257

پس از اینکه سخنرانی اولیه برایان هوک در موسسه هادسون پایان یافت یکی از فعالان ضدجنگ در آمریکا که در جمع حاضران بود بلافاصله پشت تریبون رفت