چطور رفیق جون جونی خدا بشیم؟ - استاد حسین انصاریان

8,195

رسم رفاقت با پروردگار رو به جا بیار! رمضان98-تهران،مسجد حضرت امیر(ع) لینک سخنرانی:http://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/15296#s