Super smash flash 2 part 1

237
۵ ماه پیش
# flash
# smash
# Flash
ترتیب نمایش

Nina

3 هفته پیش
بازیو از کجا دانلود کردی

PRINCE OF DARKNESS

5 ماه پیش
یعنی در آینده پیودیپای میشی باسه خودت

PRINCE OF DARKNESS

5 ماه پیش
داداش تو چقدر پرویی.

MARSHMELLO PLAYER :)

5 ماه پیش
چی زدی که این میکروفون رو اورد
Rash (بعد از مدارس بر میگردیم) اسم و مدل میکرفون : Condenser SF-666

MARSHMELLO PLAYER :)

5 ماه پیش
اینها که تموم شده بود دوباره اومده

MARSHMELLO PLAYER :)

5 ماه پیش
میکروفونت رو ازکجا گرفتی

arvingamer

5 ماه پیش
): هنوز نزاشتی منم باحات حرف نمی زنم

MARSHMELLO PLAYER :)

5 ماه پیش
فکر کنم تو توایران نیستی

MARSHMELLO PLAYER :)

5 ماه پیش
اقا این دیوار رو میخوای ازکجا بیاری مگه تو ایرانم هست
Rash (بعد از مدارس بر میگردیم) اره هست ولی خیلی گرونه یکی دونش 250 هزار تومن

arvingamer

5 ماه پیش
نامرد گیم پلی با همو نزاشتی بعد با هم گرفتید گزاشتید دیگه باحات حرف نمی زنم تا اون ویدیورو بزاری
Rash (بعد از مدارس بر میگردیم) خب این چنروزه نبودی
نمایش بیشتر دیدگاه ها
pixel