شهدای ناجا-مستند رهپویان آرامش -شهید بهزاد جعفری

73

شهید بهزاد جعفری تاریخ شهادت : 1390/07/16 محل شهادت : خرمدره نحوه شهادت : درگیری با عوامل توزیع مواد مخدر و اصابت چاقو به سینه وی

شهدای ناجا 135 دنبال کننده
pixel