انجام روند تسویه حساب

826

در این ویدیو به شما آموزش میدهیم که پس از ثبت حساب بانکی خود چگونه درخواست تسویه خود را در سایت ثبت کنید در صورتی که نمیدانید چگونه باید حساب جدید در سایت تعریف نمایید به آموزش (ایجاد حساب بانکی جهت تسویه حساب) بروید با تشکر کانال شاپ

کانال شاپ
کانال شاپ 29 دنبال کننده