حمید سوریان در نقش مربی؟

648
▪️پرافتخارترین کشتی گیر ایران، پس از ناکامی در المپیک، بی خداحافظی، از دنیای قهرمانی فاصله گرفته و مربیگری را استارت زده. تصاویر اختصاصی ویدئوهفت را ببینید.
pixel